01-May-71    18-Dec-71    311621     BABINGTON              Christopher Hugh                                 
01-May-71    05-Dec-71    4721336    BACKHOUSE              Selwyn Emmanuel                                  
21-May-68    30-May-69    3411927    BAIRD                  Andrew Charles                                   
21-May-68    30-May-69    37601      BAKER                  Francis Rennie                                   
21-May-68    30-May-69    217486     BAKER                  Kenneth Leslie                                   
13-May-71    01-Dec-71    5717369    BALL                   Frank Peter                                      
13-May-71    20-Dec-71    235365     BALLANTYNE             Ian James                                        
21-May-68    30-May-69    1732857    BALZER                 Noel John                                        
13-May-71    12-Mar-72    219100     BAMBLETT               Colin Daniel                                     
13-May-71    18-Nov-71    313508     BAMBRICK               Barry John                                       
04-Jun-68    19-May-69    1201210    BANKS                  Christopher John                                 
11-Feb-69    14-May-69    1202106    BANN                   Melville Leonard                                 
21-May-68    30-May-69    1201157    BARKER                 David Blackstock                                 
21-May-68    30-May-69    3792014    BARKER                 George Frederick                                 
13-May-71    20-Dec-71    28554      BARNES                 Thomas Arthur                                    
13-May-71    12-Mar-72    313684     BARNETT                Allan Milton                                     
21-May-68    27-Jun-68    5715206    BARNETT                Stuart John                                      
21-May-68    30-May-69    1733178    BARR                   Bernard Clifford                                 
21-May-68    30-May-69    6708907    BARRETT                Neville Charles                                  
01-May-71    12-Aug-71    1735840    BARRETT                Thomas Patrick                                   
05-Mar-69    30-May-69    2788230    BARRY                  Glenn Edward                                     
21-May-68    21-May-69    5715208    BARTHOLOMEW            Frederick James                                  
15-Aug-71    05-Dec-71    362023     BARTON                 Barry Graham                                     
26-May-71    17-Dec-71    220407     BARTRAM                Gerhard William                                  
21-May-68    14-Oct-68    17079      BARWICK                Maurice Gerald                                   
21-May-68    30-May-69    1733197    BARWICK                Rodney Graham                                    
01-May-71    12-Mar-72    45454      BATEMAN                William Pryde                                    
01-May-71    16-Oct-71    3797759    BATSON                 Maxwell                                          
18-May-71    12-Mar-72    1736949    BATT                   Andrew Kingston                                  
21-May-68    30-May-69    54208      BATTY                  Peter                                            
06-Feb-69    30-May-69    2789387    BAXTER                 Barry Edward                                     
21-May-68    30-May-69    1733269    BAXTER                 James Samuel                                     
19-Feb-69    30-May-69    3792868    BAYLEY                 Graeme Maurice                                   
13-May-71    12-Mar-72    313322     BAYLISS                Derek George                                     
21-May-68    30-May-69    1733179    BEADLE                 Peter Clive                                      
14-May-68    30-May-69    1200277    BEASLEY                Errol John                                       
04-Jun-68    30-May-69    2412219    BEASLEY                Ian Keith                                        
04-Jun-68    30-May-69    215748     BEASLEY                Robert William                                   
14-May-68    21-May-69    52852      BECKE                  Herbert Oswald                                   
13-May-71    17-Dec-71    52852      BECKE                  Herbert Oswald                                   
24-NOV-68    13-Mar-69    235196     BECKER                 John Roswell                                     
26-May-71    20-Dec-71    2792329    BEDWELL                Warwick Wayne                                    
15-Jan-69    30-May-69    39742      BEILBY                 George                                           
11-Sep-71    21-Sep-71    5718195    BEILKEN                Brian Charles                                    
19-Feb-69    14-May-69    218472     BELGROVE               Robert Stanley                                   
02-Jun-68    15-Mar-69    2786424    BELL                   Arthur Andrew                                    
13-May-71    05-Dec-71    1736755    BELL                   Colin Jeffrey                                    
18-Dec-68    28-May-69    3793648    BELL                   Jeremy Haydon                                    
21-May-68    21-May-69    2787135    BELL                   Kevin Eric                                       
25-May-71    27-Nov-71    3797764    BELL                   Michael Scott                                    
13-May-71    01-Dec-71    5717523    BELL                   Ronald Leslie                                    
13-May-71    20-Dec-71    3798342    BELLMAN                Ronald                                           
14-May-68    30-May-69    214735     BENIER                 Kim Raphael                                      
05-Mar-69    30-May-69    2789389    BENNETT                David Victor                                     
24-Dec-68    28-May-69    5715805    BENNETT                Lindsay William                                  
03-Jun-68    19-Nov-68    6708836    BENNETT                Neville                                          
13-May-71    06-Oct-71    2795486    BENNETT                Trevor John                                      
18-Dec-68    28-May-69    5715812    BENNETTS               Jeffrey James                                    
04-Jun-68    19-Dec-68    2785697    BENNETTS               Ronald Alan                                      
13-May-71    27-Nov-71    3798962    BENSON                 Kevin James                                      
01-May-71    12-Mar-72    1203164    BERGMANS               John Anthony                                     
21-May-68    30-May-69    39349      BERMINGHAM             Barry James                                      
01-May-71    27-Nov-71    3797712    BERNHARDT              Franz Edward                                     
09-Oct-68    30-May-69    3793304    BERRICK                Terence George                                   
21-May-68    19-Dec-68    3790256    BERTUCH                Wesley John                                      
13-May-71    19-Aug-71    1735911    BETTS                  Peter Norman                                     
25-Sep-68    21-May-69    4719164    BEYER                  Raymond Theodore                                 
26-Mar-69    30-May-69    5715594    BEYNON                 Michael Christopher                              
12-Feb-69    14-May-69    218527     BIGWOOD                Richard Alan                                     
21-May-68    18-Dec-68    3791988    BILES                  John William                                     
13-May-71    05-Dec-71    2795438    BISHOP                 Darryl Anthony                                   
13-May-71    12-Mar-72    3411423    BLACK                  Gordon Alexander                                 
14-May-68    07-Jan-69    33034      BLACKFORD              Daryal Wallace                                   
13-May-71    05-Dec-71    1736924    BLAIK                  Dennis Raymond                                   
21-May-68    26-Mar-69    1732788    BLAIR                  Donald Patterson                                 
13-May-71    04-Nov-71    3798358    BLAIR                  Ian Raymond                                      
05-Mar-69    30-May-69    2789397    BLAKE                  Frank Blackhall                                  
06-Oct-71    12-Mar-72    56291      BLAYNEYMURPHY          John Barry                                       
13-May-71    20-Dec-71    219130     BLAZEK                 Stanislaw                                        
12-Feb-69    14-May-69    61841      BLAZELY                Desmond John                                     
13-May-71    18-Nov-71    45082      BLAZEVICIUS            Alan Anthony                                     
13-Oct-68    21-May-69    4718724    BLEECHMORE             Ralph Christopher                                
13-May-71    16-Oct-71    2794636    BLEWER                 Ashley David                                     
01-May-71    19-Aug-71    1736080    BLIGH                  Andrew David                                     
21-May-68    26-Mar-69    4410591    BLOOD                  Ronald Sydney                                    
13-May-71    12-Mar-72    220119     BLUNDELL               Warren Frank                                     
19-Feb-69    30-May-69    3791852    BLUZER                 Jakub                                            
13-May-71    05-Dec-71    1736766    BODSWORTH              Ralph Lewis                                      
21-May-68    25-Sep-68    2787208    BOGUNOVICH             Thomas                                           
21-May-68    21-May-69    5715214    BOLT                   Brian William                                    
26-Aug-68    30-May-69    39338      BONIFACE               John Alfred                                      
13-May-71    17-Dec-71    39338      BONIFACE               John Alfred                                      
13-Nov-68    30-May-69    217928     BONNER                 Raymond John                                     
13-May-71    16-Oct-71    2794640    BOOTH                  Peter John                                       
13-May-71    19-Aug-71    1735914    BOSSE                  Kerry Joseph                                     
21-May-68    30-May-69    214068     BOSTOCK                George Harold                                    
17-Sep-71    12-Mar-72    220668     BOULTON                Ian                                              
13-May-71    20-Dec-71    219556     BOURKE                 Douglas Malcolm                                  
21-May-68    30-May-69    217475     BOURKE                 John Eric                                        
21-May-68    30-May-69    1200211    BOURKE                 Rodney Michael                                   
01-May-71    17-Dec-71    1200211    BOURKE                 Rodney Michael                                   
26-Aug-71    20-Dec-71    45678      BOURN                  Charles William                                  
18-Dec-68    25-Mar-69    2789400    BOWDEN                 Dennis John                                      
31-Mar-69    28-May-69    2789400    BOWDEN                 Dennis John                                      
21-May-68    28-Sep-68    1201135    BOWEN                  John Peter                                       
21-May-68    30-May-69    1733277    BOWNAN                 Stanley Hugh                                     
13-May-71    18-Dec-71    14967      BOXALL                 Ronald Edward                                    
21-May-68    30-May-69    44256      BOXALL                 Trevor John                                      
21-May-68    18-Mar-69    3791069    BOYCE                  Roger John                                       
13-May-71    20-Dec-71    45056      BOYCE                  Tony James                                       
20-Dec-68    21-May-69    2787250    BOYD                   Arthur Allan                                     
21-May-68    23-Apr-69    39374      BOYD                   Ian Malcolm                                      
13-May-71    27-Nov-71    3799437    BRABHAM                Charles Alan                                     
28-Jan-69    30-May-69    2789401    BRADY                  Ralph Terrence                                   
05-Mar-69    30-May-69    2789403    BRAME                  Brian Leslie                                     
21-May-68    10-Sep-68    2783331    BRASSINGTON            Phillip James                                    
20-Dec-68    21-May-69    2787262    BRATZ                  Gary Clarence                                    
14-May-68    03-Dec-68    37876      BRAUN                  Miklos                                           
14-May-68    30-May-69    17882      BRAY                   Walter Edward                                    
11-Sep-71    12-Mar-72    3800660    BREEN                  Kevin Maurice                                    
13-May-71    01-Dec-71    5717518    BRENNAN                John Edward                                      
02-Sep-71    22-Sep-71    3800074    BRENS                  Kenneth James                                    
26-May-71    17-Dec-71    220340     BRETT                  Geoffrey Arthur                                  
21-May-68    30-May-69    235267     BRETT                  James Rollo                                      
13-May-71    17-Dec-71    1202990    BRETZKE                Geoffrey Eric                                    
21-May-68    08-Oct-68    6708915    BREWER                 Kevin Frederick                                  
18-Dec-68    28-May-69    3793815    BRIFFA                 Godfrey George                                   
10-Jan-69    16-May-69    5715814    BRIGGS                 Jeffrey James                                    
13-May-71    05-Dec-71    1736951    BRISKEY                Jeffrey Kenneth                                  
01-May-71    12-Aug-71    3797165    BRITTAN                David Robert                                     
13-May-71    11-Nov-71    2795094    BROCKMAN               Johannes                                         
21-May-68    11-Feb-69    17869      BROOKER                Brian Douglas                                    
18-May-71    20-Dec-71    2796195    BROWN                  Glen                                             
26-Nov-68    25-May-69    3793726    BROWN                  Graeme Harvey                                    
21-May-68    21-May-69    2787271    BROWN                  Maxwell Glendon                                  
11-Sep-71    20-Dec-71    219766     BROWN                  Neville John                                     
15-Jan-69    14-May-69    218106     BROWN                  Peter Richard                                    
20-Dec-68    30-May-69    2787272    BROWN                  Rowland Douglas                                  
01-May-71    29-Jul-71    1735925    BROWN                  Thomas John                                      
13-May-71    17-Dec-71    1202847    BROWN                  Trevor George                                    
04-Jun-68    26-Mar-69    4718993    BROWN                  Wayne Laurence                                   
13-May-71    01-Dec-71    5717581    BROWNE                 David Nicholas                                   
31-Dec-68    14-May-69    1202046    BROWNING               Hugh Gray                                        
01-May-71    05-Dec-71    2795487    BROWNLIE               Anthony Stuart                                   
13-May-71    04-Nov-71    3798336    BROWNLIE               Robert James                                     
26-Mar-69    21-May-69    4720077    BRUCE                  Thomas Walter                                    
21-May-68    11-Feb-69    54069      BRYANT                 Francis Peter                                    
01-May-71    09-Mar-72    17155      BRYANT                 Gary Desmond                                     
21-May-68    14-May-69    3789691    BRYANT                 Ronald Frederick                                 
21-May-68    15-Mar-69    1733110    BRYCE                  Kenneth Allen                                    
21-May-68    21-May-69    2787273    BUNKER                 Dennis Keith                                     
14-May-68    23-Pct-68    235321     BUNYAN                 Phillip Edward                                   
13-May-71    01-Dec-71    519702     BURFORD                Walter Alfred                                    
13-May-71    20-Dec-71    219806     BURGESS                Christopher Edward                               
21-May-68    11-Sep-68    43453      BURGESS                James Edward                                     
01-Jun-68    16-Apr-69    217443     BURGESS                Patrick Michael                                  
13-May-71    16-Pct-71    3797729    BURGIN                 John Leslie                                      
21-May-68    30-May-69    51585      BURKE                  Robert Douglas                                   
06-Pct-71    28-Feb-72    1202836    BURNS                  Charles Ian                                      
21-May-68    10-May-69    18405      BURNS                  John William                                     
11-Sep-71    20-Dec-71    2796561    BURNS                  Noel Andrew                                      
21-May-68    13-Sep-68    4718097    BURNS                  Robert                                           
21-May-68    15-Mar-69    1732935    BURTON                 Fredrick Charles                                 
18-Dec-68    15-Mar-69    2787109    BURTON                 Kevin Bruce                                      
18-Dec-68    28-May-69    5715823    BURTCN                 Perry                                            
18-Oct-71    02-Nov-71    2793067    BUSHELL                John Frederick                                   
06-Oct-71    20-Dec-71    314072     BUSHMAN                David                                            
16-Oct-71    12-Mar-72    4722234    BUTCHER                Wayne                                            
13-Nov-68    30-May-69    61850      BUTLER                 Barry Rowland                                    
21-May-68    08-Pct-68    17640      BUTLER                 Malcolm                                          
01-May-71    05-Dec-71    1736968    BUTLER                 Patrick Gerard                                   
15-Aug-71    12-Mar-72    2796264    BUTORAC                Peter Richard                                   
04-Jun-68    30-May-69    1200117    BUTTEL                 Rudolf Jakob                                     
21-May-68    30-May-69    55364      BUTTERLY               Ian Alexander                                    
01-May-71    20-Dec-71    55364      BUTTERLY               Ian Alexander                                    
21-May-68    07-Jan-69    17721      BUYKX                  Petrus Augustinus                                
13-May-71    16-Oct-71    3797767    BYNG                   Jeffrey Lester                                   
21-May-68    23-Oct-68    54849      BYRNE                  Felix Joseph                                     
13-May-71    09-Mar-72    1202372    BYRNE                  Kevin Michael                                    
21-May-68    25-Sep-68    2786525    BYRNE                  Robert Alan                                      
15-Dec-68    21-May-69    2787276    BYROM                  John Douglas 
Service         Service      Service
  from            to         Number        SURNAME                   Given Names
B
Vietnam nominal roll
Their Service . . . . Our Heritage
We Will Remember Them

                     New South Wales & Australian Capital Territory . . . Northern Territory . . . Queensland . . . South Australia . . . Tasmania . . . Victoria . . . Western Australia
4 RAR ASSOCIATIONS OF AUSTRALIA
THE FIGHTING FOURTH
MALAYSIA/BORNEO   -   SOUTH VIETNAM   -  EAST TIMOR/TIMOR LESTE   -   IRAQ   -   AFGHANISTAN
4 RAR Colours
RAR Cap Badge
DUTY FIRST
the motto of the Royal Australian Regiment
© 2014-2017 www.4rarassociationsaustralia.com