13-May-71    20-Dec-71    313984     HAINING                Dennis Julian                                    
21-May-68    30-May-69    41121      HALE                   Claude Alfred                                    
13-May-71    01-Dec-71    5717578    HALKYARD               Raymond Charles                                  
21-May-68    09-Dec-68    15554      HALL                   Christopher                                      
21-May-68    05-Nov-68    37004      HALL                   John Clifford                                    
26-May-71    17-Dec-71    37004      HALL                   John Clifford                                    
06-Oct-71    12-Mar-72    3112885    HAMILTON               Garry Leigh                                      
13-May-71    05-Dec-71    1737056    HAMMOND                Wayne Geoffrey                                   
21-May-68    30-May-69    1733222    HANCOCK                Desmond George                                   
21-May-68    30-May-69    54335      HANCOCK                Kevin Charles                                    
15-Feb-69    30-May-69    4718947    HANKIN                 Leslie                                           
13-May-71    20-Dec-71    313080     HANLEY                 Daryl Thomas                                     
13-May-71    12-Mar-72    53968      HANN                   Robert James                                     
13-May-71    12-Mar-72    219445     HANNAH                 Geoffrey Keith                                   
21-May-68    21-May-69    36255      HANNAH                 Raymond Samuel                                   
21-May-68    30-May-69    1733323    HANSEN                 Gary John                                        
13-May-71    16-Oct-71    1736437    HANSEN                 Robert John                                      
13-May-71    01-Dec-71    5717625    HANSEN                 William Paul                                     
26-Aug-71    05-Dec-71    2795595    HANSON                 Garry                                            
25-Sep-68    30-May-69    2788323    HANSON                 Trevor Graeme                                    
21-May-68    30-May-69    3791732    HARCOURT               Alan James                                       
13-May-71    17-Dec-71    1202941    HARDING                Michael Raymond                                  
21-May-68    30-May-69    1733324    HARDY                  John Dalkeith                                    
19-Mar-69    30-May-69    2789491    HARGRAVES              Allan Richard                                    
18-May-71    05-Dec-71    2796065    HARKINS                Daniel Bernard                                   
05-Mar-69    14-May-69    2789504    HARLOR                 Rodney Paul                                      
13-May-71    19-Aug-71    1735702    HARRINGTON             Colin John                                       
21-May-68    18-Mar-69    214333     HARRINGTON             John Patrick                                     
21-May-68    21-May-69    3792032    HARRIS                 Hugh Maclean                                     
21-May-68    30-May-69    217376     HARRIS                 John Henry                                       
03-Apr-69    30-May-69    2790650    HARRIS                 John Stanley                                     
03-Jun-68    18-Mar-69    2787383    HARRIS                 Norman Edward                                    
11-May-71    20-Dec-71    45521      HARRIS                 Rodney James                                     
21-May-68    17-Sep-68    3788452    HARRISON               Richard Paul                                     
17-Mar-69    14-May-69    44222      HARRISON               William Maurice                                  
21-May-68    18-Mar-69    4719059    HARROP                 Maxwell John                                     
21-May-68    18-Mar-69    3791067    HARROP                 Norman                                           
13-May-71    01-Dec-71    5717588    HARVEY                 Stephen Paul                                     
13-May-71    20-Dec-71    56267      HARWOOD                Alan Andrew                                      
21-May-68    30-May-69    3792099    HASLETT                John Raymond                                     
13-May-71    04-Nov-71    3798570    HASTINGS               Brian Lawrence                                   
13-May-71    12-Mar-72    45497      HAVERS                 Colin Wayne                                      
24-Sep-71    22-Dec-71    56293      HAWKES                 James Ronald                                     
05-Mar-69    30-May-69    2789536    HEALEY                 David Garry                                      
05-Mar-69    21-May-69    3792859    HEARD                  Arthur Bruce                                     
21-May-68    30-May-69    54612      HEATLEY                Desmond John                                     
13-May-71    12-Mar-72    54612      HEATLEY                Desmond John                                     
21-May-68    26-Nov-68    17871      HEFFERNAN              Michael John                                     
01-May-71    17-Dec-71    36793      HEFFERNAN              Raymond                                   
19-Feb-69    30-May-69    3792704    HEMPHILL               Ronald                                           
18-Sep-68    30-May-69    44232      HENDERSON              Philip Ira                                       
13-May-71    04-Nov-71    5717404    HENDERSON              Roy Ernest                                       
10-Feb-69    15-May-69    1733455    HENDERSON              William Russ                                     
02-Jun-68    15-Mar-69    2787394    HENRY                  Paul Richard                                     
26-Mar-69    30-May-69    3793690    HENRY                  Stephen Alexandra                                
13-May-71    26-Aug-71    3799110    HERRING                Robert Harry                                     
21-May-68    19-Dec-68    1732576    HERZIG                 Paul Michael                                     
13-May-71    12-Mar-72    219316     HESKETT                Garry Robert                                     
21-May-68    17-Sep-68    3788632    HEWSON                 Brian                                            
19-Aug-71    20-Dec-71    3800330    HEYWOOD                Raymond Timothy                                  
20-Dec-68    28-May-69    3793588    HIDGCOCK               Ronald James                                     
21-May-68    17-Dec-68    5714899    HIGGINS                Alexander Brent                                  
21-May-68    21-May-69    5715268    HIGGINS                Leslie Allan                                     
13-May-71    26-Aug-71    3799111    HIGGINS                Peter James                                      
13-May-71    16-Oct-71    3797935    HIGHAM                 Arnold                                           
14-May-68    18-Mar-69    17967      HILE                   David William                                    
21-May-68    30-May-69    1733226    HILL                   Cedric Charles                                   
13-May-71    05-Dec-71    2795522    HILL                   Charles Laurence                                 
21-May-68    30-May-69    38285      HILL                   Gregory Harry                                    
01-May-71    04-Nov-71    2794144    HILL                   James Lennox                                     
13-May-71    20-Dec-71    313566     HILLIER                Reginold Frederick                               
01-May-71    27-Feb-72    219448     HINES                  Robert Edward                                    
14-May-68    07-Jan-69    42449      HINTON                 Anthony John                                     
01-May-71    16-Oct-71    3797900    HOARE                  Michael John                                     
21-May-68    30-May-69    2412608    HOBDAY                 Kerry Lyle                                       
12-Feb-69    30-May-69    44773      HODGES                 Jeffrey Ernest                                   
13-May-71    17-Dec-71    44773      HODGES                 Jeffrey Ernest                                   
13-May-71    17-Dec-71    2240159    HODGES                 Kevin Bruce                                      
17-Mar-69    14-May-69    39046      HODGSON                Graham Vincent                                   
21-May-68    30-May-69    29627      HODSON                 George Robert                                    
13-May-71    20-Dec-71    219387     HOGARTH                Christopher James                                
13-May-71    18-Dec-71    235242     HOGARTH                Robert Reid                                      
03-Apr-69    30-May-69    4720134    HOGBEN                 Roger Thomas                                     
20-Nov-68    21-May-69    2787407    HOLBOROW               Bryan Patrick                                    
13-May-71    27-Nov-71    3799118    HOLLAND                John Peter                                       
11-Sep-71    12-Mar-72    5718200    HOLLINGTON             Phillip George                                   
26-Mar-69    21-May-69    3792708    HOLLOWS                Peter Bernard                                    
13-May-71    20-Dec-71    2243335    HOLMES                 Donald Garry                                     
21-May-68    25-Sep-68    2787412    HOLMES                 Robert Allan                                     
21-May-68    30-May-69    1733157    HOOPER                 Bruce Maxwell                                    
01-May-71    07-Dec-71    18979      HOOPER                 David Joseph                                     
14-May-68    30-May-69    44102      HORDER                 Alfred Thomas                                    
14-May-68    18-Mar-69    1732977    HORN                   Peter                                            
21-May-68    17-Dec-68    2783500    HOSEASONSMITH          Maxwell James                                    
03-Sep-71    20-Dec-71    6709918    HOSKINSON              Paul Reginald                                    
21-May-68    18-Mar-69    1733114    HOUGHTON               Frederick Charles                                
08-Apr-69    30-May-69    61565      HOUSTON                Kimberley Charles                                
21-May-68    21-May-69    6708945    HOW                    Kerry Edward                                     
13-May-71    27-Nov-71    3799127    HOWARD                 Kevin James                                      
21-May-68    02-Apr-69    3791375    HOWELL                 Phillip Ross                                     
21-May-68    17-Jul-68    215800     HOWES                  Bruce John                                       
07-Jan-69    14-May-69    44402      HOWIE                  Richard Brian                                    
14-May-68    30-May-69    54342      HOWIESON               Bruce                                            
01-May-71    12-Mar-72    54342      HOWIESON               Bruce                                            
13-May-71    26-Aug-71    1735988    HOWKINS                Paul Roy                                         
01-May-71    17-Dec-71    214737     HOY                    Clifford John                                    
17-Sep-71    12-Mar-72    45055      HRYHOREC               Josef                                            
14-May-68    08-Oct-68    17657      HUGHES                 Dennis Richard                                   
11-May-71    18-Dec-71    47001      HUGHES                 James Curnow                                     
15-Aug-71    27-Nov-71    3799130    HUGHES                 Robert                                           
14-May-68    21-May-69    41950      HUISH                  Gordon Noel                                      
13-May-71    12-Mar-72    41950      HUISH                  Gordon Noel                                      
13-May-71    20-Dec-71    45046      HUMMEL                 Jan                                              
13-May-71    19-Aug-71    2793524    HUMPHREY               Graham Henry                                     
21-May-68    07-May-69    1201245    HUMPHREYS              Berrisford William                               
20-Dec-68    21-May-69    2787421    HUMPHRIES              Walter John                                      
18-May-71    20-Dec-71    2796189    HUNT                   Peter                                            
21-May-68    07-Jan-69    2785834    HUNTER                 Ian James                                        
08-May-68    07-Sep-68    2412573    HUNTER                 Robert William                                   
13-Sep-68    30-May-69    2412573    HUNTER                 Robert William                                   
13-Oct-68    30-May-69    2788755    HURLEY                 Christopher Francis                              
04-Jun-68    18-Dec-68    1733227    HUSSEY                 Peter George                                     
13-May-71    20-Dec-71    56072      HUTCHINSON             Raymond Keith                                    
12-Feb-69    14-May-69    312567     HYDE                   Graham John                                      
13-May-71    05-Dec-71    3799133    HYDE                   Robin John
Service         Service      Service
  from            to         Number       SURNAME                    Given Names
Their Service . . . . Our Heritage
We Will Remember Them
DUTY FIRST
the motto of the Royal Australian Regiment
© 2014-2017 www.4rarassociationsaustralia.com
H
Vietnam nominal roll

                     New South Wales & Australian Capital Territory . . . Northern Territory . . . Queensland . . . South Australia . . . Tasmania . . . Victoria . . . Western Australia
4 RAR ASSOCIATIONS OF AUSTRALIA
THE FIGHTING FOURTH
MALAYSIA/BORNEO   -   SOUTH VIETNAM   -  EAST TIMOR/TIMOR LESTE   -   IRAQ   -   AFGHANISTAN
4 RAR Colours
RAR Cap Badge