21-May-68    18-Mar-69    1733003    MAAS                   Kenneth George                                   
21-May-68    08-Oct-68    3411720    MACDONALD              Norman Iain                                      
13-May-71    17-Dec-71    1203212    MACKAY                 Allan Robert                                     
07-Oct-71    17-Dec-71    1735869    MACKENZIE              Kenneth Forsythe                                 
06-Oct-71    12-Mar-72    39479      MADDERN                Christopher Wakefield                            
21-May-68    30-May-69    2412610    MADDOCKS               Jeffrey Sidney                                   
13-May-71    05-Dec-71    2795526    MAGUIRE                Terence John                                     
01-May-71    01-Dec-71    2239929    MAHAR                  Andrew Douglas                                   
13-May-71    16-Oct-71    3798021    MALONE                 Eugene                                           
19-Feb-69    27-Feb-69    519933     MANNING                Kim                                              
21-May-68    30-May-69    14845      MANSELL                Arthur Raymond                                   
18-Mar-69    13-May-69    175509     MANSKI                 Dennis Noel                                      
13-May-71    01-Dec-71    3799207    MAPLE                  Geoffrey                                         
21-May-68    30-May-69    52760      MARCHANT               Stanley Richard                                
19-Feb-69    30-May-69    3793826    MARSHALL               David John                                       
02-Jun-68    09-Oct-68    5411364    MARSHALL               Graeme Stuart                                    
01-May-71    05-Dec-71    1736629    MARSHALL               Paul Stewart                                     
21-May-68    30-May-69    4719326    MARTIN                 Dudley John                                      
13-May-71    18-Nov-71    62042      MARTIN                 Lee Lyndon                                       
13-May-71    16-Dec-71    2192240    MARTIN                 Robin Leslie                                     
13-May-71    20-Oct-71    313094     MARTIN                 Stephen John                                     
18-May-71    27-Feb-72    3799735    MARUM                  Howard Austin                                    
21-May-68    17-Dec-68    5714947    MASON                  John                                             
13-May-71    01-Dec-71    5717629    MASON                  John Robert                                      
13-May-71    20-Dec-71    45272      MASON                  Justin Ashley                                    
03-Apr-69    21-May-69    5716092    MASON                  Philip John                                      
13-May-71    22-Jan-72    56228      MASON                  Ralph Edward                                     
20-Dec-68    28-May-69    4719959    MASON                  Rodney David                                     
13-May-71    17-Nov-71    3799214    MASTERSON              Alan                                             
21-May-68    15-Mar-69    1733006    MATHEWS                Graham Kevin                                     
04-Jun-68    30-May-69    5713892    MATHEWS                Wayne Joseph                                     
01-May-71    12-Mar-72    5713892    MATHEWS                Wayne Joseph                                     
21-May-68    30-May-69    18413      MATHIESON              Desmond James                                    
13-May-71    01-Dec-71    5717431    MATSON                 Raymond Donald                                   
20-Dec-68    28-May-69    3793432    MATTHEWS               David Graeme                                     
03-Apr-69    21-May-69    5716100    MATTHEWS               Edward Haig                                      
19-Feb-69    14-May-69    2789603    MATTINSON              Robert William                                   
14-May-68    18-Mar-69    54696      MAUMILL                William David                                    
13-May-71    17-Dec-71    54696      MAUMILL                William David                                    
19-Feb-69    30-May-69    2789620    MAWSON                 Francis James                                    
06-Oct-71    12-Mar-72    314179     MAXWELL                Rodney Peter                                     
21-May-68    30-May-69    4717744    MAYO                   Desmond Brian                                    
11-May-71    18-Dec-71    38050      MCALONEY               John Douglas                                     
05-Feb-69    14-May-69    1202043    MCAULAY                Michael Paul                                     
26-Aug-71    01-Dec-71    5717630    MCBEATH                Robert Bruce                                     
13-May-71    20-Dec-71    219567     MCBRIDE                Michael John                                     
07-Oct-71    12-Mar-72    1202341    MCCAHILL               John Phillip                                     
15-Jan-69    30-May-69    218027     MCCARTHY               Anthony John                                     
13-May-71    12-Mar-72    218027     MCCARTHY               Anthony John                                     
21-May-68    17-Dec-68    1732598    MCCAULEY               David Graham                                     
17-Sep-71    12-Mar-72    2136948    MCCLELLAND             Douglas John                                     
13-May-71    05-Dec-71    2795892    MCCLOSKEY              Dennis John                                      
01-May-71    16-Oct-71    1736477    MCCLYMONT              James Robert                                     
21-May-68    17-Dec-68    1732599    MCCLYMONT              Ronald George                                    
21-May-68    30-May-69    448030     MCCORMICK              Donald Andrew                                    
06-Oct-71    12-Mar-72    220502     MCCOSKER               Barry Dennis                                     
21-May-68    30-May-69    1201229    MCCOY                  Mark Patrick                                     
01-May-71    12-Mar-72    1736632    MCCURRACH              Graham                                           
13-May-71    20-Dec-71    5715492    MCDANIEL               Daniel Nolan                                     
01-May-71    16-Oct-71    3798013    MCDONALD               Bruce                                            
04-Jun-68    21-May-69    3791547    MCDONALD               Graham Douglas                                   
04-Jun-68    18-Mar-69    3791301    MCDONOUGH              Kevin James                                      
05-Mar-69    14-May-69    6410251    MCEWEN                 Michael Wayne                                    
21-May-68    21-May-69    311358     MCFALLAN               James Baird                                      
13-May-71    18-Nov-71    311358     MCFALLAN               James Baird                                      
21-May-68    19-Dec-68    3790698    MCFARLANE              Barry Patrick                                    
21-May-68    30-May-69    1731469    MCGAHAN                Ronald Vincent                                   
13-May-71    12-Mar-72    1731469    MCGAHAN                Ronald Vincent                                   
26-Mar-69    30-May-69    2788392    MCGARVEY               Maxwell Roy                                      
21-May-68    26-Dec-68    1411315    MCGAVIN                Alan George                                      
01-Jan-69    30-May-69    1411315    MCGAVIN                Alan George                                      
01-May-71    17-Dec-71    1411315    MCGAVIN                Alan George                                      
21-May-68    21-Feb-69    2785355    MCGEE                  Thomas Maxwell                                   
26-May-71    20-Dec-71    622404     MCGILP                 John Weymouth                                    
21-May-68    21-May-69    5715309    MCGLINN                Garry                                            
13-May-71    20-Dec-71    56101      MCGLONE                Barry John                                       
13-May-71    12-Mar-72    219392     MCGLONE                Gary Michael                                     
21-May-68    21-May-69    2787727    MCGLYNN                Robert James                                     
26-May-71    10-Dec-71    5717632    MCGOVERN               John                                             
13-May-71    20-Dec-71    220252     MCGRATH                Lyle Winton                                      
15-Feb-69    14-May-69    312644     MCGREGOR               Dennis James                                     
21-May-68    09-Nov-68    1200179    MCGREGOR               Ross                                             
13-May-71    17-Dec-71    1200179    MCGREGOR               Ross                                             
03-Jun-68    16-Feb-69    2787478    MCGUIRE                Raymond Alfred                                   
13-May-71    05-Dec-71    1736297    MCINNES                Barry Paul                                       
21-May-68    21-May-69    3792089    MCINNES                John Austin                                      
21-May-68    21-Feb-69    5714728    MCINTYRE               Terence John                                     
13-May-71    18-Nov-71    16677      MCIVER                 Kenneth Gordon                                   
13-May-71    05-Oct-71    2789609    MCKAY                  Gary John                                        
14-May-68    10-Sep-68    4410512    MCKEAN                 Joseph Barry                                     
24-Sep-71    05-Dec-71    1737038    MCKELLAR               Ian John                                         
21-May-68    30-May-69    217395     MCKENZIE               Charles Robert                                   
13-May-71    12-Feb-72    217395     MCKENZIE               Charles Robert                                   
21-May-68    30-May-69    16550      MCKENZIE               Donald David                                     
01-May-71    17-Dec-71    16550      MCKENZIE               Donald David                                     
21-May-68    04-Jun-69    51434      MCKENZIE               James Alexander                                  
01-May-71    17-Dec-71    51434      MCKENZIE               James Alexander                                  
21-May-68    30-May-69    1733235    MCKEON                 Kevin John                                       
13-May-71    01-Dec-71    5717633    MCKIE                  Robert                                           
21-May-68    30-May-69    214148     MCKINLEY               John Ernest                                      
13-May-71    17-Dec-71    214148     MCKINLEY               John Ernest                                      
14-May-68    18-Mar-69    1733133    MCKINNON               Lachlan Wayne                                    
11-Sep-71    25-Nov-71    2796871    MCKNIGHT               Robert Stuart                                    
21-May-68    30-May-69    3791649    MCLACHLAN              Ewen Kenneth                                     
14-May-68    30-May-69    15279      MCLEAN                 Allan Joseph                                     
13-May-71    08-Dec-71    313556     MCLEAN                 John Stanley                                     
01-May-71    12-Mar-72    56172      MCLERNON               Peter Harold                                     
06-Oct-71    12-Mar-72    2137652    MCMASTER               Clarence Roy                                     
17-Sep-71    12-Mar-72    3799752    MCMASTER               Joseph Gordon                                    
14-May-68    30-May-69    36937      MCNABB                 Graeme Edward                                    
11-Sep-71    12-Mar-72    1737594    MCNAMARA               John Michael                                     
20-Dec-68    30-May-69    3793070    MCNAUGHTON             Robert David                                     
01-May-71    16-OCI-71    1736300    MCNEVIN                Graham Russell                                   
14-May-68    30-May-69    214073     MCPARLAND              Noel Robert                                      
21-May-68    12-Nov-68    43086      MCROSTIE               Keith James                                      
01-May-71    07-Dec-71    15976      MCVIE                  Gregory David                                    
11-Sep-71    17-Dec-71    1737596    MEADE                  Charles John                                     
21-May-68    21-May-69    1201179    MEADE                  Richard Patrick                                  
13-May-71    19-Aug-71    2793568    MEEHAN                 Robert John                                      
05-Mar-69    21-May-69    1734153    MEIERS                 David John                                       
11-Sep-71    20-Dec-71    5718077    MELDRUM                Ronald George                                    
19-Feb-69    30-May-69    1733186    MELLIFONT              Paul Bernard                                     
4-Jun-68     30-May-69    3791608    MELNYCZENKO            Nicklas                                          
22-Feb-69    30-May-69    1734309    MELROSE                Douglas                                          
1-May71      17-Dec-71    1734309    MELROSE                Douglas                                          
31-Dec-68    21-May-69    2787493    MELVILLE               Peter Charles                                    
13-May-71    12-Aug-71    3797482    MENNER                 Paul Raymond                                     
13-May-71    28-Jul-71    56300      MEREDITH               Kenneth Alan                                     
19-Feb-69    30-May-69    3793707    MERRETT                John David                                       
13-May-71    12-Aug-71    1736010    MESSER                 Gregory Roy                                      
26-Mar-69    21-May-69    3176644    MESSINA                John Anthony                                     
21-May-68    21-May-69    2787495    METHAM                 Peter John                                       
13-May-71    05-Dec-71    2795446    MIERS                  Donald George                                    
13-May-71    01-Dec-71    4721887    MILLAR                 Brian Martin                                     
13-May-71    05-Dec-71    2795518    MILLER                 Brian Matthew                                    
06-Oct-71    05-Dec-71    5717868    MILLER                 Graham Patrick
21-May-68    30-May-69    3792144    MILLER                 John Andrew      
21-May-68    30-May-69    215783     MILLER                 Kenneth Bruce                                    
01-May-71    17-Dec-71    215783     MILLER                 Kenneth Bruce                                    
21-May-68    28-Jan-69    2900588    MILLER                 Peter John                                       
18-May-71    30-Sep-71    219470     MILLER                 Peter Kenneth                                    
18-Jan-69    30-May-69    4719531    MILLER                 Robert James                                     
21-May-68    03-Jul-68    1733238    MILLER                 Ronald Keith                                     
21-May-68    14-Jan-69    54667      MILLSON                Donald Godfrey                                   
26-Mar-69    28-May-69    2790194    MILNE                  David John                                       
13-May-71    20-Dec-71    219167     MILNER                 James Stuart                                     
03-Nov-68    30-May-69    5715717    MINCHIN                Robert Scott                                     
13-May-71    05-Dec-71    2795863    MINCHINTON             Peter Leslie                                     
26-May-71    27-Nov-71    3799421    MITCHELL               Leslie William                                   
21-May-68    26-Mar-69    3791209    MITCHELL               Rodney James                                     
13-May-71    04-Nov-71    4721719    MITTON                 Douglas George                                   
17-Sep-71    20-Dec-71    4720370    MODRA                  Robert Kerry                                     
21-May-68    12-Nov-68    42424      MOFFATT                Boyce Stephan                                    
13-May-71    12-Aug-71    3797471    MOLONEY                Colin John                                       
13-May-71    20-Dec-71    4721750    MOLTEDO                Mario Armando                                    
21-May-68    30-May-69    3791998    MONAGHAN               Leo Patrick                                      
26-Aug-71    12-Mar-72    220479     MONCRIEFF              Gregory Charles                                  
21-May-68    30-May-69    217379     MONTGOMERY             Robert Wilson                                    
21-May-68    15-May-69    15277      MOON                   Oliver Charles                                   
02-Nov-68    21-May-69    2787505    MOORE                  Allan William                                    
13-May-71    12-Aug-71    4721234    MOORE                  Kenton John                                      
21-May-68    30-May-69    1731476    MOORE                  Ray                                              
19-Feb-69    30-May-69    6709150    MORCOM                 Robert                                           
05-Feb-69    14-May-69    218084     MORGAN                 Peter Stuart                                     
21-May-68    30-May-69    3791934    MORGAN                 Philp Elton                                      
21-May-68    21-May-69    2787789    MORLEY                 Edwin Alan                                       
13-May-71    04-Nov-71    5717306    MORLEY                 William Endrik                                   
21-May-68    30-May-69    36423      MORRIS                 Bryan James                                      
13-May-71    05-Dec-71    2795994    MORRIS                 David Thomas                                     
13-May-71    04-Nov-71    5717315    MORRIS                 Ian Richard                                      
21-May-68    30-May-69    3411393    MORRIS                 James Anthony                                    
21-May-68    30-May-69    44264      MORRIS                 Ronald John                                      
21-May-68    18-Dec-68    1733240    MORRIS                 Trevor Kenneth                                   
26-Mar-69    21-May-69    2790195    MORRIS                 William Bruce                                    
21-May-68    30-May-69    38134      MORRISON               Ian James                                        
14-May-68    30-May-69    235166     MORRISON               Michael Chisholm                                 
13-May-71    12-Mar-72    1736884    MORROW                 Daryl John                                       
21-May-68    21-May-69    2787510    MOSELEY                Gary Grant                                       
10-Jan-69    04-May-69    218523     MOSS                   Donald Richmond                                  
26-Mar-69    30-May-69    2790268    MOSS                   Graham Leslie                                    
06-Oct-71    20-Dec-71    3799722    MOSTAARD               Cees                                             
05-Mar-69    30-May-69    3793805    MOULE                  Alan James                                       
21-May-68    17-Dec-68    4718841    MOUTON                 Barry Octave                                     
21-May-68    13-Sep-68    2787512    MUC                    Michael                                          
14-May-68    15-Jan-69    29434      MUIR                   Thomas Patterson                                 
13-May-71    11-Nov-71    1736639    MULLEN                 Colin Wayne                                      
13-May-71    20-Oct-71    1737063    MULLER                 Leonard Reginald                                 
13-May-71    05-Dec-71    2795476    MULQUINEY              Dennis Michael                                   
13-May-71    16-Oct-71    3798026    MUMFORD                Kevin James                                      
13-May-71    12-Aug-71    5717052    MUNCASTER              Leo Anthony                                      
13-May-71    20-Dec-71    56302      MUNDAY                 Brian Richard                                    
18-May-71    20-Dec-71    3799725    MUNGEAN                Graeme Thomas                                    
21-May-68    21-Feb-69    2784836    MURPHY                 Gary David                                       
13-May-71    20-Dec-71    218082     MURPHY                 Michael Francis                                  
13-May-71    12-Mar-72    220235     MURPHY                 Michael John                                     
13-May-71    20-Dec-71    313112     MURRAY                 Ronald James                                     
21-May-68    29-Oct-68    3791336    MURRELL                James Taylor                                     
13-May-71    01-Dec-71    3799252    MUSGROVE               Gregory John                                     
03-Apr-69    21-May-69    5716183    MUSSON                 Kevin                                            
15-Aug-71    20-Dec-71    213556     MYERS                  Kenneth Noel
Service         Service      Service
  from            to         Number       SURNAME                    Given Names
Their Service . . . . Our Heritage
We Will Remember Them
M
Vietnam nominal roll

                     New South Wales & Australian Capital Territory . . . Northern Territory . . . Queensland . . . South Australia . . . Tasmania . . . Victoria . . . Western Australia
4 RAR ASSOCIATIONS OF AUSTRALIA
THE FIGHTING FOURTH
MALAYSIA/BORNEO   -   SOUTH VIETNAM   -  EAST TIMOR/TIMOR LESTE   -   IRAQ   -   AFGHANISTAN
4 RAR Colours
RAR Cap Badge
DUTY FIRST
the motto of the Royal Australian Regiment
© 2014-2017 www.4rarassociationsaustralia.com