30-Oct-68    30-May-69    1201284    SADLEIR                Ernest Ronald                                    
01-May-71    05-Dec-71    2793706    SADLER                 Phillip                                          
13-May-71    01-Dec-71    5717679    SALINOVICH             Ivica                                            
14-May-68    30-May-69    54896      SALIS                  Victor William                                   
21-May-68    23-Oct-68    217409     SASHALMI               Stephen Zoltan                                   
15-Aug-71    09-Sep-71    218655     SAUNDERS               Desmond                                          
21-May-68    30-May-69    37091      SAUNDERS               Evan Cameron                                     
13-May-71    17-Dec-71    220400     SAUNDERS               John Edward                                      
21-May-68    30-May-69    54756      SAUNDERS               Stanley Charles                                  
21-May-68    30-May-69    2782309    SAVAGE                 David                                            
11-Sep-71    20-Dec-71    3800406    SAVINO                 Ettore                                           
13-May-71    01-Dec-71    5717273    SAWKA                  Joseph Ronald                                    
17-Sep-71    12-Mar-72    3799825    SAXTON                 James Edward                                     
14-May-68    30-May-69    1200269    SAYCE                  Robert Lawson                                    
01-May-71    15-Aug-72    1200269    SAYCE                  Robert Lawson                                    
26-Mar-69    30-May-69    3794126    SCANLIN                Alexander Wilkie                                 
13-May-71    20-Dec-71    220236     SCANLON                Darrell George                                   
21-May-68    30-May-69    43542      SCHLATTER              Milo                                             
13-May-71    17-Dec-71    43542      SCHLATTER              Milo                                             
11-Sep-71    20-Dec-71    3800609    SCHNABL                Hans Lothar                                      
21-May-68    29-Jan-69    3790494    SCHOFIELD              Carl Anthony                                     
15-Feb-69    14-May-69    1201677    SCHULER                Owen William                                     
1-May-71     9-Mar-72     214124     SCHUMAN                Peter John                                       
3-Mar-69     7-may-69     217519     SCHWER                 Richard Sherwood                                 
21-May-68    30-May-69    1733391    SCOFIELD               Frederick Ernest                                 
21-May-68    30-May-69    1733246    SCOTT                  Darryl James                                     
21-May-68    30-May-69    311324     SCOTT                  John Aitchison                                   
1-May-71     20-Dec-71    311324     SCOTT                  John Aitchison                                   
13-May-71    11-Nov-71    2794875    SCOTT                  Raymond Frederick                                
19-Feb-69    30-May-69    1734185    SCOTT                  Russell James                                    
15-Aug-71    20-Dec-71    220528     SCRIBER                Anthony Harvey                                   
21-May-68    30-May-69    4719372    SCURRELL               Richard Geoffrey                                 
13-May-71    20-Dec-71    313535     SEAL                   Peter Michael                                    
21-May-68    30-May-69    2782471    SEATON                 Daniel Clive                                     
5-Feb-69     14-May-69    7121       SECRETT                Robert Stanley                                   
13-May-71    11-Aug-71    5717468    SEDGWICK               Colin Dodley                                     
21-May-68    30-May-69    43454      SEERY                  Clifford Harold                                  
13-May-71    20-Dec-71    5714400    SEMINI                 Joseph William                                   
14-May-68    18-Mar-69    1733055    SEMLER                 Brian John                                       
13-May-71    29-Feb-72    2794879    SEWELL                 Douglass William                                 
20-Dec-68    30-May-69    3791815    SEWELL                 Graeme Arthur                                    
21-May-68    19-Dec-68    3790727    SEXTON                 John Kevin                                       
19-Feb-69    14-May-69    39483      SEYCHELL               Anthony                                          
24-Sep-71    12-Mar-72    622335     SHADWICK               Rodney John                                     
11-Sep-71    29-Feb-72    3800518    SHAND                  Peter James                                      
1-May-71     20-Dec-71    2236719    SHANNON                Gregory Roger                                    
06-Dec-68    21-May-69    5715353    SHARMAN                John Paul                                        
21-May-68    30-May-69    1201292    SHARP                  Russell Graham                                   
26-May-71    18-Nov-71    1201292    SHARP                  Russell Graham                                   
21-May-68    30-May-69    39265      SHARPE                 Robert Crichton                                  
21-May-68    08-Oct-68    55358      SHAW                   Keith Charles                                    
21-May-68    19-May-69    38290      SHAW                   Maurice Neil                                     
13-May-71    12-Aug-71    1736186    SHAW                   William Arthur                                   
13-May-71    18-Oct-71    18922      SHAY                   John Bernard                                     
14-May-68    15-Mar-69    1732900    SHEEDY                 Geoffrey Thomas                                  
14-May-68    30-May-69    1201400    SHEEDY                 Peter Brian                                      
15-Aug-71    12-Mar-72    220527     SHEEHAN                Robert Geoffrey                                  
21-May-68    18-Mar-69    4719178    SHEPHARD               Wayne Thomas                                     
21-May-68    30-May-69    55346      SHEPHERDSON            Maxwell Robert                                   
13-May-71    20-Dec-71    56307      SHEPPARD               Jeffrey Richard                                  
13-May-71    11-Nov-71    3798867    SHERER                 Paul William                                     
22-May-71    22-Sep-71    45534      SHERLOCK               Michael Patrick                                  
11-Sep-71    20-Dec-71    5718120    SHERRELL               Kevin William                                    
15-Aug-71    12-Mar-72    56386      SHIELDS                Peter Allan                                      
21-May-68    19-Dec-68    2786007    SIBILIA                Bruno                                            
13-May-71    12-Aug-71    3797576    SIDEBOTTOM             Peter William                                    
14-May-68    21-Feb-69    2787078    SILLAR                 Ross Alan                                        
28-Jan-69    14-May-69    2789973    SILLENCE               James Albert                                     
14-May-68    18-Mar-69    3791223    SILVEY                 Murray Charles                                   
23-Oct-68    25-Feb-69    3791237    SIMCOX                 Ian Frederick                                    
13-May-71    01-Dec-71    5717727    SIMPSON                John Frank                                       
13-May-71    20-Dec-71    55980      SIMS                   Robert Keene                                     
13-May-71    26-Feb-72    38922      SINCLAIR               Arthur Phillip                                   
01-May-71    17-Dec-71    219593     SINCLAIR               Donald Robert                                    
21-May-68    23-Oct-68    3790508    SINCLAIR               Michael Owen                                     
21-May-68    17-Dec-68    1732632    SINGLETON              John William                                     
13-May-71    04-Nov-71    5717474    SINGLINE               Paul Morris                                      
21-May-68    23-Oct-68    3791737    SINNEMA                Marten Heinrich                                  
13-May-71    20-Dec-71    56354      SKALECKI               Frank Roman                                      
21-May-68    02-Apr-69    2787602    SKALIJ                 Robert                                           
18-May-71    05-Dec-71    2796254    SKENNAR                John Henry                                       
13-May-71    01-Dec-71    3799164    SLATTERIE              Noel Desmond                                     
21-May-68    19-Dec-68    3790981    SLATTERY               Peter Lloyd                                      
19-Mar-69    14-May-69    44826      SLATTERY               Terry John                                       
21-May-68    21-May-69    5715359    SLAUGHTER              Roy Neil                                         
21-Jul-71    12-Mar-72    61999      SLOANE                 Gary McIntyre                                    
13-May-71    20-Dec-71    2257924    SMITH                  Alan Robert                                      
15-Aug-71    01-Dec-71    5717684    SMITH                  Christopher John                                 
13-May-71    20-Dec-71    220359     SMITH                  Christopher Robert                               
13-May-71    17-Dec-71    45057      SMITH                  Colin Douglas                                    
13-May-71    20-Dec-71    45050      SMITH                  Colin Wayne                                      
21-May-68    29-Oct-68    3791393    SMITH                  Dennis John                                      
21-May-68    19-Dec-68    1732633    SMITH                  Gordon                                           
13-May-71    01-Dec-71    5717690    SMITH                  Graham Bruce                                     
21-May-68    21-May-69    3792126    SMITH                  Graham William                                   
21-May-68    18-Feb-69    61795      SMITH                  Ian Maxwell                                      
09-Oct-68    30-May-69    217825     SMITH                  Jeffrey Robert                                   
13-May-71    17-Dec-71    217825     SMITH                  Jeffrey Robert                                   
06-Oct-71    26-May-72    45652      SMITH                  John Herbert                                     
21-May-68    25-Sep-68    6708708    SMITH                  Kerry Wayne                                      
21-May-68    05-Feb-69    3791466    SMITH                  Leslie Gordon                                    
13-Feb-69    18-Mar-69    3791466    SMITH                  Leslie Gordon                                    
21-May-68    18-Mar-69    1733060    SMITH                  Leslie Raymond                                   
15-Aug-71    12-Mar-72    314196     SMITH                  Leslie Raymond                                   
21-May-68    30-May-69    1201206    SMITH                  Paul Anthony                                     
26-May-71    17-Dec-71    1201206    SMITH                  Paul Anthony                                     
13-May-71    16-Oct-71    4721522    SMITH                  Peter David                                      
21-May-68    07-May-69    217357     SMITH                  Robert Harding                                   
05-Mar-69    14-May-69    3793618    SMITH                  Robert Lindsay                                   
21-May-68    21-May-69    2787609    SMITH                  Ronald Edward                                    
21-May-68    27-Aug-68    5715004    SMITH                  Stanley James                                    
13-May-71    17-Dec-71    2411409    SMITH                  Thomas William                                   
04-Jun-68    30-May-69    43564      SMITH                  Trevor Bruce                                     
13-May-71    01-Dec-71    5717710    SMITH                  Trevor George                                    
13-May-71    12-Mar-72    1202454    SMITH                  Vincent Rudolph                                  
21-May-68    21-May-69    6708976    SMITH                  Wesley Herbert                                   
13-May-71    20-Dec-71    219739     SMITHERS               Glen Robert                                      
26-May-71    26-Dec-71    62154      SMYLIE                 Edward John                                      
13-May-71    20-Dec-71    45181      SMYTHE                 Patrick George                                   
13-May-71    16-Oct-71    1736337    SNEDDON                Ian Richard                                      
21-May-68    26-Mar-69    4719187    SOAR                   Roger William                                    
25-Sep-68    30-May-69    2789175    SOBCZYK                Waldemear                                        
21-May-68    30-May-69    217423     SOELBERG               Henry Richard                                    
13-May-71    18-Nov-71    217423     SOELBERG               Henry Richard                                    
13-May-71    11-Nov-71    1736783    SOMMER                 Dennis Allan                                     
20-Dec-68    30-May-69    2789681    SORENSEN               Anders Peder                                     
04-Jun-68    18-Mar-69    3791088    SOWDEN                 Robert Charles                                   
21-May-68    30-May-69    38085      SPENCE                 Robert John                                      
15-Aug-71    20-Dec-71    45629      SPENCER                Shane Anthony                                    
21-May-68    30-May-69    1732535    SPIERS                 Graeme Andrew                                    
13-May-71    20-Dec-71    1732535    SPIERS                 Graeme Andrew                                    
21-May-68    18-Mar-69    1733063    SPIES                  Colin Bernard                                    
01-May-71    12-Mar-72    436440     SPINKSTON              Graham David                                     
13-May-71    16-Oct-71    3798185    SPRAGUE                Ronald Thomas                                    
16-Oct-68    30-May-69    218033     SPRATT                 Lindsay Raymond                                  
13-May-71    12-Mar-72    218033     SPRATT                 Lindsay Raymond                                  
11-Sep-71    21-Sep-71    5718122    SPRIGG                 Roderick James                                   
03-Jun-68    18-Mar-69    2787615    SPRY                   Murray Bedell                                    
21-May-68    17-Dec-68    1732636    STAATZ                 Lloyd Kevin                                      
21-May-68    02-Apr-69    2786988    STACEY                 Terrence Andrew                                  
21-May-68    21-May-69    5715363    STAFFORD               Alan John                                        
21-May-68    30-May-69    42694      STAFFORD               John Alexander                                   
01-May-71    05-Dec-71    4721532    STANHOPE               Hugh Simon                                       
18-May-71    12-Mar-72    2796184    STANLEY                Robert Edward                                    
06-Oct-71    11-Jan-72    2794603    STECIUK                Victor                                           
21-May-68    18-Mar-69    1733068    STEDDY                 Colin James                                      
26-Mar-69    30-May-69    1733878    STEELS                 Arthur James                                     
13-May-71    12-Aug-71    3797581    STEPHENS               Geoffrey Russell                                 
13-May-71    16-Oct-71    6709692    STEPHENS               Ian Garth                                        
14-May-68    30-May-69    54252      STEPHENS               Raymond Keith                                    
13-May-71    05-Dec-71    2795804    STEVENHAAGEN           Hendrikus                                        
01-Jun-68    30-Dec-68    15315      STEVENS                Graham Roy                                       
13-Oct-68    30-May-69    3791684    STEVENS                Peter John                                       
18-May-71    12-Mar-72    3800003    STEVENS                Reid Wilkin                                      
01-May-71    18-Nov-71    28709      STEVENSON              Edmund Hugh                                      
21-May-68    30-May-69    3790209    STEWART                Charles                                          
14-May-68    30-Mar-69    44375      STEWART                Donald Martin                                    
19-Feb-69    21-May-69    5715964    STEWART                Robert William                                   
13-May-71    04-Dec-71    1736523    STILLER                Alan                                             
30-Oct-68    30-May-69    2786813    STODDART               Warren William                                   
04-Jun-68    19-Dec-68    2786026    STONE                  David Clarence                                   
21-May-68    30-May-69    1200773    STONE                  Ian Norman                                       
13-Oct-68    30-May-69    3792304    STONE                  Kevin Robert                                     
21-May-68    30-May-69    55286      STONE                  Malcolm Francis                                  
13-May-71    20-Dec-71    55286      STONE                  Malcolm Francis                                  
21-May-68    15-Mar-69    1733069    STRONG                 Denniss Alfred                                   
21-May-68    30-May-69    18254      STRONG                 Robert                                           
07-Oct-71    12-Mar-72    312978     STUCHBERY              Gregory Mark                                     
21-May-68    25-Sep-68    4719437    SUIKER                 John Frederick                                   
28-Jan-69    14-May-69    2790080    SULLIVAN               Gregory Wayne                                    
13-May-71    18-Nov-71    215853     SULLIVAN               John                                             
14-May-68    19-May-69    57042      SULLIVAN               Terence Royd                                     
24-Sep-71    20-Dec-71    5717480    SULLIVAN               Wayne Lawrence                                   
13-May-71    04-Nov-71    6709755    SUMMERS                Rodney Russell                                   
13-May-71    16-Oct-71    1736342    SUTHERLAND             Donald Francis                                   
21-May-68    07-May-69    38245      SUTTON                 Gregory John                                     
01-May-71    18-Nov-71    38245      SUTTON                 Gregory John                                     
04-Jun-68    30-May-69    1733173    SUTTON                 John Robert                                      
19-Feb-69    30-May-69    2790161    SUTTON                 Ronald James                                     
13-May-71    01-Dec-71    3799475    SVOBODA                Josef                                            
04-Jun-68    17-Sep-68    17585      SWALES                 Terrence Dudley                                  
01-May-71    16-Oct-71    1736343    SWAN                   Gary Stephen                                     
13-May-71    01-Dec-71    4721931    SWAN                   William Matthew                                  
04-Jun-68    21-May-69    48640      SWANSON                Ronald Hugh                                      
06-Oct-71    12-Mar-72    218720     SWANSTON               Robert Allan                                     
01-May-71    20-Dec-71    3794441    SWARBRICK              Reginald John                                    
21-May-68    30-May-69    43487      SWINCER                Kingsley Arthur                                  
05-Mar-69    30-May-69    3793512    SWINKELS               Theodore Martin                                  
08-May-68    31-Oct-68    216793     SYMINGTON              Dennis Frederick                                 
06-Nov-68    30-May-69    216793     SYMINGTON              Dennis Frederick                                 
13-May-71    17-Dec-71    216793     SYMINGTON              Dennis Frederick                                 
21-May-68    26-Mar-69    3791180    SZARASZEK              Zbyslaw                                          
21-May-68    30-May-69    1733251    SZEPANOWSKI            Allan William                                    
04-Sep-68    30-May-69    5715017    SZYMANSKI              Werner Joseph
Service         Service      Service
  from            to         Number       SURNAME                    Given Names
Their Service . . . . Our Heritage
We Will Remember Them
S
Vietnam nominal roll

                     New South Wales & Australian Capital Territory . . . Northern Territory . . . Queensland . . . South Australia . . . Tasmania . . . Victoria . . . Western Australia
4 RAR ASSOCIATIONS OF AUSTRALIA
THE FIGHTING FOURTH
MALAYSIA/BORNEO   -   SOUTH VIETNAM   -  EAST TIMOR/TIMOR LESTE   -   IRAQ   -   AFGHANISTAN
4 RAR Colours
RAR Cap Badge
DUTY FIRST
the motto of the Royal Australian Regiment
© 2014-2017 www.4rarassociationsaustralia.com